Nguyễn Hoàng Thảo

Chia sẻ hành trình từ 1 công ty xây dựng trở thành 1 tập đoàn đa ngành vượt qua nhiều khó khăn, thử thách từ chính hành trình phát triển cũng như các giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt là những câu chuyện vượt khó khăn giai đoạn Covid.