Nguyễn Hồng Ngoan

Mình cần bảng giá cho phần Vbrand. Vui lòng gửi qua email giúp mình sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!