Trần Thị Huỳnh Giao

Mình bên Agency, có khách hàng bên mình muốn chạy hình thức Mobile Inapge, vui lòng cho mình xin mail để mình gửi brief. Cảm ơn