Nokia

“Sản xuất viral video nhân cách hóa hệ điều hành Android One dạng animation cho nhãn hàng NOKIA
Lan tỏa trên kênh fanpage VnExpress.net với hiệu quả đạt 1.1 triệu views”.