MILO

Sản xuất chuỗi minigame Năng động Việt Nam với loạt quiz thú vị, đưa MILO trở thành nhãn hàng dẫn đầu Bảng xếp hạng Thương hiệu YMI tháng 9/2019 nhờ tổng lượt thảo luận tích cực đến từ các phụ huynh.