Vincom

Triển khai các chiến dịch truyền thông online đồng bộ cho toàn hệ thống 79 fanpage Vincom Location theo lịch sự kiện và ngày lễ trong năm.
Lên kế hoạch và triển khai truyền thống các chiến dịch khai trương TTTM Vincom mới trên cả nước.