Vũ Thạnh Trang

Tôi đang chuẩn bị cho khách hàng một chiến dịch truyền thông ngành bất động sản. Tôi cần thêm thông tin về giá dịch vụ bài viết PR trên VNExpress. Xin cảm ơn