NGUYỄN MINH MẪN

Bán đất Ngang 51 x Sâu 50. Tổng cộng diện tích thực : 2.266 + 370,1m ( lộ giới ) = 2.636,1 m2 Chỉ tính trên 2.266 m2 x 110 triệu/m2 = 249 tỷ 260 triệu