Phạm Thảo Trang

Mình muốn xin thông tin về phần trăm traffic drive về website theo vùng miền (Bắc, Nam, Trung) gần nhất để booking quảng cáo trên báo