Nguyễn Hồng Linh

Hiện tại bên mình đang sở hữu 2 website Game8.vn và We25.vn, muốn được đăng ký thành Publisher của Eclick