Sự kiện tầm cỡ quốc gia

Đồng hành cùng các Bộ, Ban, ngành và các tỉnh, thành để tổ chức các chương trình, sự kiện quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng với đất nước.