Tọa đàm

Các toạ đàm/talkshow được thực hiện với format mới mẻ, hiện đại; là nơi các khách mời cùng trao đổi về những chủ đề hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ; Giáo dục; Y tế;…