Diễn đàn/Hội nghị

Phối hợp cùng Bộ, ban, ngành; các tỉnh, thành; các hiệp hội; … tổ chức các Diễn đàn/Hội nghị/Hội thảo quy mô, uy tín, chất lượng.