Vũ Văn Phước

Bên mình có đơn vị Pr Báo cho dự án BĐS không?