Vũ Thị Minh Trang

Book bài PR sản phẩm. Mong Quý Báo sớm phản hồi. Trân trọng!