Vũ Mai

Mình muốn hỏi báo giá đặt banner trên website ngoisao.net và đi bài PR. Dự kiến triển khai từ tháng 1/2022.