Trần Tú

Tôi đang muốn tìm hiểu về adnet và hệ thống của bên mình để mở rộng kênh quảng cáo, hiện tại tôi chưa hiểu lắm về bên mình và đang cần support để có thể hợp tác, thanks!