Trần Thị Ngọc Thơ

Mình cần booking bài viết nội dung PR về CEO bên mình (là 1 trung tâm giáo dục tiếng Anh). Mỉnh muốn biết chuyên mục nào bên VNE sẽ phù hợp và chi phí như thế nào nhé?