Trần Quang Nguyên

Tôi muốn hỏi về các chi phí quảng cáo trên vnexpress. Cảm ơn