Trần Quang Huy

Tôi cần tư vấn về dịch vụ Display Ads, hệ thống có quảng cáo theo sở thích, hành vi không, hay chỉ có lựa chọn về vị trí đặt