Trần Lên

Tôi có 1 lô Đất cần bán, cho tôi hỏi phí đăng trên trang mình thì như thế nào…