Trần cung

Tôi hay đọc báo quý vị. Chưa bao giờ cài ads block , nhưng gần đây tôi không thể chịu được quảng cáo mới của các vị. Video và ảnh lúc nào cũng tự động tràn hết hình ảnh của bài viết. Tiếp theo đó nút X để tắt thì lừa đảo ko bấm được. B ấm th ì phải tới 2 lần mới tắt được hoàn toàn. Tôi chính thức bật ads block để không trải qua cảm giác khó chịu khi đọc báo.