Thanh Loan

Tối muốn xin báo giá dịch vụ Social, NativeAds của Báo Vnexpress để làm plan cho khách hàng. Ngoài ra, nếu Báo đã thay đổi đơn giá các dịch vụ khác so với đơn giá đã công bố thì xin được gửi báo giá mới cho mình nhé. Xin cảm ơn.