Thang Le

Chào bạn. Mình cần liên hệ để quảng cáo review ứng dụng bên mình là https://iattendance.co ở mục “Số Hoá”. Cảm ơn