Tanya

CHÀO, Tên tôi là Tanya, tôi đại diện cho Vidvero.io – một Công ty quảng cáo kỹ thuật số. Chúng tôi có trình phát quảng cáo của riêng mình, bằng cách đặt trên trang web của bạn, bạn có thể kiếm tiền từ toàn bộ lưu lượng truy cập và tạo ra lợi nhuận bổ sung cao. Chúng tôi làm việc với tất cả các địa lý, máy tính để bàn và thiết bị di động. Vui lòng cho tôi biết tôi có thể nói chuyện với ai về sự hợp tác hơn nữa của chúng ta? The English version is below Hi, My name is Tanya I represent Vidvero.io – a digital Ad Agency. We have our own ad player, which by placing on your site can help you monetize the whole traffic and generate a high additional profit. We work with all geo’s, desktop and mobile. Please tell me with whom can I speak regarding our further cooperation?