Phan Hồng Hạnh

Tôi muốn liên hệ để đặt poster, banner quảng cáo cho sàn forex uy tín. Mong quý anh chị hợp tác ạ