Phan Đức Hiếu

Quan tâm đến giải pháp Social kết hợp với hình thức chạy quảng cáo dạng Paid Partnership với fanpage của nhãn hàng