PHẠM TRẦN THANH THUỶ

Công ty TNHH Dược Phẩm Vitramec có nhu cầu quảng bá trên các trang báo nên mong muốn nhận được bảng chi phí báo giá quảng cáo từ Qúy báo.