Phạm Thị Ngân

Hiện chúng tôi đang muốn mở rộng thị trường và giới thiệu quảng bá doanh nghiệp. Chúng tôi muốn thuê viết bài liên quan tới doanh nghiệp và sản phẩm đăng trên quý báo. Dẫn đường link về web. Nhờ bên báo thông tin hướng dẫn gửi báo giá. Xin cảm ơn !