Phạm Ngọc Thạch

Tôi muốn đặt phía báo viết bài giới thiệu về phòng gym, mong quý báo báo giá ạ