Oscar Jimenez

Cộng tác với ứng dụng Snaptube Xin chào, tên tôi là Óscar Jiménez và tôi làm việc cho ứng dụng Snaptube. Chúng tôi đã liên hệ với bạn, để có thể cộng tác trả phí, vì trang web của bạn đối với chúng tôi dường như là một lựa chọn tuyệt vời để quảng bá tất cả các lợi ích mà ứng dụng Snaptube của chúng tôi có, ứng dụng này có hơn 50 triệu người dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi dẫn đầu về nội dung video; chúng tôi đã chọn trang web của bạn vì chúng tôi nghĩ rằng các bài viết của chúng tôi có thể gây được tiếng vang cho bạn và những người theo dõi bạn. Tất nhiên, các bài báo sẽ được viết bởi chúng tôi, đang chờ họ phê duyệt để xuất bản và chúng sẽ mang 2 liên kết do-follow trong mỗi bài báo, đây là điều cần thiết đối với chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến sự hợp tác này, chúng tôi muốn bạn chia sẻ trước với chúng tôi về tỷ lệ xuất bản các bài báo trên trang web của bạn. Tôi sẽ mong chờ câu trả lời của bạn.