Nhung Trần

Xin chào quý báo Vnexpress, tôi muốn liên hệ hỏi báo giá dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp qua bài viết tại mục Kinh doanh.