Nhi Huỳnh

Sắp tới bên mình có một số dự án truyền thông muốn đăng bài PR, vì vậy nhờ () tư vấn giúp mình các chuyên mục ( kèm demo) phù hợp để bên mình tiện lên kế hoạch nhé!