Nguyễn Văn Hòa

Mình muốn 1 bài pr sản phẩm điều hòa của công ty và kèm ảnh trên kênh 14 , báo giá cho mình chi phí nhỏ nhất ạ