Nguyễn Văn Cường

kinh doanh cá nhân có thể chạy quảng cáo không hay cần pháp nhân công ty ?