Nguyễn Văn Chức

Gửi phòng QC , Tôi cần 1 bài đăng QC trên trng của mình khoảng 1000 từ và khoảng 5 ảnh bên mình báo giá cho tôi nhé.