Nguyễn Trọng Khiêm

Mình là Trọng Khiêm, đến từ Money Forward Vietnam (MFV). Hiện tại MFV cần viết 1 bài và đăng bài trên vnexpress. Nhờ eClick báo giá viết bài và đăng bài giúp mình. eClick có thể liên hệ mình qua email này hoặc số điện thoại ở trong chữ ký email nhé. Brief nội dung bài viết: ngôn ngữ tiếng Việt, direction về “Một doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng vào văn hoá xây dựng, phát triển con người. Một doanh nghiệp hoàn thiện khi có những nhân viên hoàn thiện từ năng lực, văn hoá, tinh thần.”