Nguyễn Thư

Hỏi về phí quảng cáo khi đăng bài PR, banner đi chung với bài báo