Nguyen thien Chanh

Xin dung quang cao dang theo chieu ngang cua bai. Va xin cho chung toi duoc xoa x quang cao. Rat Cam On