NGUYỄN THỊ THÚY

Chúng tôi muốn đăng bài pr trên trang báo của bạn. Tôi muốn xin báo giá. Hãy gửi qua mail cho tôi nhé. Cảm ơn bạn nhiều!