Nguyễn Thị Thu Vân

Đăng bài khai trương chi nhánh đầu tiên của Haagen-Dazs Vietnam tại Hà Nội