Nguyễn Thị Đào

Mình muốn mời phóng viên đến và đưa tin về sự kiện khai trương của bệnh viện. Hy vọng nhận được phản hồi và hỗ trợ của bộ phận phụ trách.