Nguyễn Thị Ánh

Hiện tại bên mình đang có nhu cầu book bài viết truyền thông thương hiệu trên VNExpress. Vì vậy, mình viết email này để hỏi thông tin về một số hạng mục như sau: 1. Các loại hình dịch vụ viết bài (thông cáo báo chí, bài PR, v.v.); 2. Báo giá; 3. Quy trình làm việc và các thông tin (nếu có).