Nguyễn Thanh Tuyền

Tôi bên VietJack (web giáo dục lớn nhất VN). Bên mình muốn làm publisher với eclick. Nếu được thì phản hồi lại giúp mình nhé. Xin cảm ơn