Nguyễn Thanh Tùng

Kính Gửi Quý Cơ Quan . Xin chào anh chị hỗ trợ xử lý hồ sơ. Tôi Thành Tùng , Chức vụ giám đốc . Tôi là thành viên Quảng Cáo . Cho tôi hỏi thể loại , và nhu cầu cũng như điều kiện điều khoản mà Công Ty mình đặt ra . Và như vậy khu vực quản lý là Toàn Quốc hay chỉ một miền . Và hiện tại tôi đang muốn xây dựng chương trình có thẩm gia các hoạt động về Chính Trị , và Google , cũng như cách thức quản lý và tạo các liên hệ . Rất mong nhận được phản hồi . Cảm ơn . Hẹn gặp lại