Nguyễn Hoàn Vũ

Mình muốn nhờ phóng viên của tập chí VNEXPRESS đếm tham dự cũng như lấy thông tin về lên báo điện tử ạ, ngày 11/07/2022 tại Adora Hoàng Văn Thụ. Mình cần chi phí luôn ạ. Thanks!