Nguyễn Diệu Ngân

Ngỏ lời hợp tác đi bài giới thiệu về nhãn hàng mới thuộc Sablanca