Nguyễn Công Bằng

Tôi muốn viết 1 bài Quảng cáo cho cty trong mục kinh doanh. Vui lòng gửi bảng báo giá chi tiết cho các vị trí trên trang báo vào email của tôi. Xin cám ơn.