Ngô THị Hồng Ngọc

Tôi cần viết bài quảng cáo sản phẩm trên báo