Ngô Gia Hy

Công ty mình muốn quay phóng sự dài từ 2 – 5 phút